lectures

Powered by Google TranslateTranslate

​​​:  הרצאות 

​התנדבות בארץ ובעולם –
העצמת האינטליגנציה הרגשית –
יחסי אנוש ועקב אכילס – עוקץ –
כיצד לנהוג עם מבקרים –
כיצד לנהוג עם מבוקרים –
כיצד משווקים ביקורת – ​​
מנטורינג – אימון חד פעמי –
הפחתת כאבים פיזיים ונפשיים – ​

הסרת מחשבות טורדניות וגמילה